Bij het erven van een woning kun je wellicht voor een dilemma komen te staan. Je kunt ervoor kiezen om het huis te bewonen, te verhuren of deze te verkopen. Er zijn diverse argumenten aan te voeren waarom het een goede keuze kan zijn om de woning snel te willen verkopen. In dat geval hoeft er geen afhankelijkheid te zijn van een gunstige woningmarkt. Het behoort immers tot de mogelijkheden om binnen een zeer kort tijdsbestek een huis te verkopen. 

Waarom ervoor kiezen om een geërfde woning snel verkopen?

Als een woning wordt geërfd van bijvoorbeeld een partner of de ouders, kunnen er diverse redenen zijn voor de keuze om de woning snel te verkopen. Naast de emotionele redenen zijn er diverse zakelijke overwegingen te benoemen. Er kan immers een groot belang zijn om de opbrengst van de woning snel te kunnen verdelen onder de erfgenamen of de eventuele openstaande schulden af te betalen. Daarnaast zijn er veel kosten aan het eigenaarschap van de woning verbonden. Hierbij kan gedacht worden aan erfbelasting en/of inkomstenbelasting maar ook aan onderhoudskosten, vaste lasten en de kosten voor verzekeringen. Uiteraard kan het bovenstaande per situatie verschillen. Het maakt immers een groot verschil of er nog een hypotheek (met of zonder een overlijdensrisicoverzekering)  op de betreffende woning rustte of dat er sprake is van een erfenis van een afbetaalde woning.  

Dit zijn de manieren om een woning snel te verkopen

Er zijn verschillende manieren om een woning snel te verkopen. Hierbij kan er gekozen worden om te vertrouwen op een gunstige woningmarkt. Door de woning actief te “promoten” om er zeker van te zijn dat het huis direct onder de aandacht komt van de geïnteresseerden of te kiezen om een woning tegen een scherpe prijsstelling aan te bieden, is er een grotere kans op een snelle verkoop. Dan nog kan er enige tijd overheen gaan voordat het gehele verkoopproces is afgerond. De meest snelle optie is door de woning aan te bieden aan organisaties die zich specifiek richten op het direct verkopen van woningen. De term “direct huis verkopen” kun je in dat geval bijna letterlijk nemen.

Hoe werkt het direct verkopen van huizen

Als je jouw verkoopintentie aangeeft aan een organisatie als directhuisverkopen.com, word je na enkele dagen bezocht door een taxateur. Na deze taxatie wordt er een bod op de woning uitgebracht die tussen de 80% en 85% van de marktwaarde van de woning ligt. Als je akkoord gaat met dit bod, wordt het verkoopproces in gang gezet. Het is mogelijk om binnen 7 werkdagen de beschikking te hebben over een garantiecertificaat als bewijs dat je woning verkocht is. Uiteraard wordt er zo snel mogelijk de overdracht bij de notaris ingepland om het traject af te ronden. Een huis erven en snel verkopen hoeft dus géén lang en ingewikkeld proces te zijn.

Kijk voor meer informatie op directhuisverkopen.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *