De oude Romeinen hadden al een manier gevonden om passieve koeling en ventilatie in hun huizen toe te passen. Hoge gemetselde muren, kleine ramen en een nauw ommuurde tuin die Noord Zuid georiënteerd was, voorkwam dat de hitte de overhand nam.

Ook zijn er primitieve ventilatiesystemen gevonden tijdens opgravingen in Servië. Deze waren ingebouwd in de ovens van de vroege kopersmelterijen. De oven stond buiten de werkplaats en deze had buizen die de in de grond uitkwamen om de warmte daar te laten ontsnappen. Bovendien was er een schoorsteen om lucht naar binnen te zuigen. Vandaag de dag is het principe wellicht hetzelfde, de uitvoering is echter een stuk geavanceerder.

Plaatselijke afzuiging

Ventilatiesystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van plaatselijke afzuiging vindt voornamelijk plaats wanneer de binnenlucht verschoond dient te blijven van vervuiling die veroorzaakt wordt door bronnen met een hoge uitstoot. Dit kan zijn om stoom tegen te gaan, damp van oplosmiddelen etc. De lucht kan worden afgezogen middels afzuigkappen of door het gebruik van ventilatie en druk op bepaalde plaatsen.

Een plaatselijk afzuigsysteem bestaat over het algemeen uit 5 basiselementen. Een afzuigkap die de vervuilde lucht bij de bron wegzuigt. Een buis om de lucht te vervoeren. Een apparaat dat de lucht verschoont van de aanwezige vervuiling. Een ventilator fan die de lucht door het systeem blaast. En een uitlaat die de vervuiling laat wegvloeien.

WTW installatie

Tegenwoordig is er ook de mogelijkheid om de ventilatiesystemen slim of smart te maken. Hierbij wordt de verbruikte energie geminimaliseerd waar mogelijk. Bovendien maken ze nauwelijks geluid. Een goed voorbeeld hiervan is een warmte terugwin installatie. Meestal is dit een systeem dat gebruikt wordt om de ruimte in zijn geheel, bijvoorbeeld een woning, te ventileren.

De lucht van buiten af wordt eerst gezuiverd door een filter en na gebruik wordt deze lucht weer afgevoerd naar buiten. Omdat er in het hele huis geventileerd wordt, betekent dit continu ververste lucht overal. De aanwezige lucht wordt verwarmd door de lucht die wordt afgevoerd.

De installatie bestaat uit een warmte terugwin unit, waarin ventilatoren en een warmtewisselaar in zitten. Er is een luchtverdeelsysteem dat de aanwezige lucht door de ruimte verspreidt. Het is opgebouwd uit kanalen, dempers, ventielen en verbindingsstukken.

Om door het hele huis te kunnen ventileren worden de kanalen geplaatst op onzichtbare plekken, zoals in of langs muren, de ventielen worden aan de uiteindes van de kanalen geplaatst. Er kunnen ook sensoren worden aangesloten om de zuinigheid te verhogen.

Zo kan de luchtkwaliteit gemeten worden en kun je zien wat het CO2 gehalte van de lucht is. Het systeem kan dan op een slimme manier bijhouden hoeveel energie er nodig is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *